Inom en snar framtid kommer det vara vanligt att vi har robotar runt omkring oss. Artificiell intelligens, AI, och människor kommer att vistas sida vid sida. I forskningsprogrammen Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, och WASP – Humanities and Society, WASP–HS , bedrivs forskning inom autonoma system, mjukvaruutveckling och AI men också om hur den nya tekniken påverkar människor och samhälle. Att skapa robotar som kan samarbeta med människor är en del i forskningen.
Faktabruket 2021