22 framstående forskare utses till Wallenberg Scholars

Pressmeddelande
25 mars 2019

Forskarna som tillhör Sveriges främsta, tilldelas 18 miljoner kronor vardera av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning.

Hoppande gener, antibiotikaresistens, nya behandlingar mot infektioner, diabetes och Parkinsons sjukdom, säker teknik för trådlös kommunikation, självlagande batterier, bättre förståelse för klimatförändringar och sökande efter jordliknade planeter är exempel på forskning som några av de 22 Wallenberg Scholars kommer att bedriva.

– Fri forskning är precis vad det låter som. Det är forskarna som med sin egen nyfikenhet och kunskap bestämmer vad de vill forska om. Stiftelsen ställer inga krav på resultat. Det är tillåtet att misslyckas om så skulle vara. Men historien har visat att det är genom den fria grundforskningen som mest ny kunskap vunnits, säger Peter Wallenberg, Jr ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

– Individuella anslag är en prioriterad anslagsform inom Stiftelsen. Stiftelsen står för närmare 60 procent av alla långsiktiga, fria anslag till seniora forskare i Sverige. Vi vill ge Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt pröva sina idéer utan att de ska behöva oroa sig för finansieringen. Vi tror att stöd till den enskilde forskarens drivkraft, och möjligheten att organisera forskningen på det sätt de själva anser är mest effektivt, gynnar den vetenskapliga processen och kan leda till oväntade genombrott, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenbergs Scholars 2019

Andreas Strömbergsson, professor i matematik, Uppsala universitet

Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi, Lunds universitet

Claudia Köhler, professor i molekylär växtcellbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi, Uppsala universitet

Erik G Larsson, professor i kommunikationsteknologi, Linköpings universitet

Ernest Arenas, professor i molekylär neurobiologi, Karolinska Institutet

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, Göteborgs universitet

Fredrik Höök, professor i fysik, Chalmers tekniska högskola

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, Linköpings universitet

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, Uppsala universitet

Lars Tranvik, professor i limnologi, Uppsala universitet

Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, Göteborgs universitet

Markus Schmid, professor i fysiologisk botanik, Umeå universitet

Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik, Uppsala universitet

Stephanie Reimann, professor i matematisk fysik, Lunds universitet

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi, Karolinska Institutet

Randall Johnson, professor i molekylär fysiologi och patologi, Karolinska Institutet

Taija Mäkinen, docent, Uppsala universitet

Xiaodong Zou, Professor i strukturkemi, Stockholms universitet

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet

Alexander Ljungqvist, Professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (anslag genom Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse)

Lotta Vikström, professor i historia, Umeå universitet (anslag genom Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond)

Läs mer om forskarna och deras forskning

Om programmet

Avsikten är forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med en mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också forskarna en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar anslag till Wallenberg Scholars inom områdena medicin, naturvetenskap och teknik medan Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljar anslag till Wallenberg Scholars inom samhällsvetenskap och humaniora.

I och med årets anslagsbeslut finns 62 aktiva Wallenberg Scholars. Nästa omgång Wallenberg Scholars utses 2023.

Utvärderingsprocess

Forskarna nomineras av universiteten och sedan går deras projektbeskrivningar ut på granskning, så kallad peer-review, till internationella vetenskapliga paneler som bedömer vilka projekt som har hög internationell vetenskaplig potential och som kan komma i fråga för anslag. Stiftelsens Vetenskapliga råd sammanställer sedan de inkomna utvärderingarna och rekommenderar styrelsen till beslut.

Kontaktpersoner

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: [email protected]

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: [email protected]

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan grundandet har 30 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.
kaw.wallenberg.org