29 yngre forskare blir Wallenberg Academy Fellows 2019 

Pressmeddelande
3 december 2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Det femåriga anslaget ger de unga forskarna möjligheter att göra viktiga vetenskapliga genombrott genom att få långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.

Variationen är stor. Anslaget omfattar forskning inom naturvetenskap, teknik, medicin, humaniora och samhällsvetenskap. Årets Wallenberg Academy Fellows kommer att studera allt från hur Linné inspirerade till medborgarforskning, atmosfären runt Vintergatans äldsta stjärnor, energiomvandlingen i celler till miljöns påverkan på små barns immunförsvar.

Flera av forskarna kan tack vare anslaget fortsätta att bedriva sin forskning i Sverige medan andra rekryteras till Sverige för att bygga sin forskning här. 

– Stiftelsen har i och med årets beslut utsett totalt 203 Wallenberg Academy Fellows och av dessa unga lovande forskare är 44 procent kvinnor. Det är något som vi inom Stiftelsen gläds över eftersom vi eftersträvar största möjliga jämställdhet. Men det är viktigt att betona att ansökningarna sker i konkurrens och att utvärderingsprocessen bara tar hänsyn till de vetenskapliga meriterna, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Satsningen är tänkt att stärka Sverige som kunskapsnation genom att behålla de största talangerna i landet. Samtidigt rekryteras också yngre, internationella forskare till Sverige.

– Ska man göra vetenskapliga genombrott måste man koncentrera sig på sin forskning under en längre tid och med bra resurser. Wallenberg Academy Fellows får den möjligheten, och de får den under den kanske mest kreativa fasen i forskarkarriären. De får också chansen att delta i ett mentorsprogram vilket hjälper dem att stärka sitt vetenskapliga ledarskap, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Vetenskapsakademien. 

Programmet har inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Anslaget uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering.

2019 års Wallenberg Academy Fellows:

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes)

Humaniora

Docent Per Anders Rudling, National University of Singapore (Lunds universitet)
Dr Linda Andersson Burnett, Linnéuniversitetet

Samhällsvetenskap

Professor Terje Falck-Ytter, Uppsala universitet
Dr Johannes Haushofer, Princeton University (Stockholms universitet)
Docent Vladislava Stoyanova, Lunds universitet

Medicin

Docent Petter Brodin, Karolinska Institutet
Dr Pia Dosenovic, Rockefeller University (Karolinska Institutet)
Dr Marcin Szczot, National Institutes of Health, NIH (Linköpings universitet)
Dr Ellen Bushell, Umeå universitet
Dr Qiaolin Deng, Karolinska Institutet
Dr Hiroki Shibuya, Göteborgs universitet
Dr Itziar Martinez-Gonzalez, University of Amsterdam (Karolinska Institutet)
Dr Simon Elsässer, Karolinska Institutet

Naturvetenskap

Docent Carina Schlebusch, Uppsala universitet
Professor Ville Kaila, Münchens tekniska universitet (Stockholms universitet)
Dr Witlef Wieczorek, Chalmers tekniska högskola
Docent Wushi Goldring, Stockholms universitet
Dr Anne Bjorkman, Senckenberg Institute (Göteborgs universitet)
Dr Karin Lind, Max Planck Institute (Stockholms universitet)
Docent Klas Modin, Chalmers tekniska högskola
Docent Sara Zahedi, KTH
Docent Jan Marcus Dahlström, Lunds universitet

Teknik

Dr Katja Petzold, Karolinska Institutet
Docent Emil Björnson, Linköpings universitet
Docent Haining Tian, Uppsala universitet
Docent Magnus Jonsson, Linköpings universitet
Docent Thorsten Berger, Göteborgs universitet
Docent Elin Esbjörner, Chalmers tekniska högskola
Dr Marina Petrova, KTH

Presentationer av varje enskild forskares forskning

Pressbilder

Bakgrund

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Sedan programmet startade 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 1,9 miljarder kronor till satsningen. 

Kontakt:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 00
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
[email protected]