Mer än hälften kvinnor när 27 nya Wallenberg Academy Fellows utses

Pressmeddelande
2 december 2021

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 27 nya Wallenberg Academy Fellows. Med hjälp av det femåriga anslaget kommer de unga forskarna att forska om allt från hur olika partiklar i atmosfären påverkar klimatet till Bibelns roll för utvecklingen av ett sekulärt Europa. 

Anslaget omfattar forskning inom naturvetenskap, medicin, teknik, humaniora och samhällsvetenskap och variationen bland forskningsfrågorna är stor.

Hur har förhistoriska klimatförändringar påverkat livet på jorden? Går det att hitta nya supraledare genom att utsätta befintliga material för extremt höga tryck och temperaturer? Hur påverkar upplevelser i övergången från barndomen till vuxenlivet risken för ångest? Och hur kommer det sig att skador på cellernas eget energikraftverk, mitokondrierna, kan orsaka tidigt åldrande?

I år är över hälften av de som fått anslaget kvinnor.

– Det är mycket glädjande att se att 15 av årets 27 Wallenberg Academy Fellows är kvinnor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har jobbat aktivt för att universiteten ska nominera fler kvinnor till de anslag som Stiftelsen utlyser. Årets utlysning är den åttonde. Stiftelsen har i och med det finansierat 230 Fellows och av dessa är 46 procent kvinnor. Det är viktig att betona att de har utsetts på sina meriter. Alla ansökningar sker i konkurrens och utvärderingsprocessen tar bara hänsyn till de vetenskapliga meriterna, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Flera av forskarna kan tack vare anslaget fortsätta att bedriva sin forskning i Sverige medan andra rekryteras hit från andra länder för att bygga upp sin forskning här. Att få ett anslag som sträcker sig över fem år betyder att de kan lägga all kraft på sin forskning under den här tiden. De får dessutom chansen att delta i ett mentorsprogram som hjälper dem att utvecklas som ledare och forskare. 

– Wallenberg Academy Fellows är en kraftfull satsning för att förnya svensk forskning. Den ger yngre forskare utomordentliga möjligheter att etablera sig och bygga upp sina forskargrupper. Det är en glädje för oss inom akademierna att bistå Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i arbetet med att välja ut Fellows och stödja dem i deras arbete, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien.

Programmet har inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Anslaget uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering.

2021 års Wallenberg Academy Fellows:

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes)

Naturvetenskap
Dr Derek Lundberg, Max Planck-Institutet för utvecklingsbiologi, Tübingen, Tyskland (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU)
Dr Sanja Vickovic, Broad Institute of MIT and Harvard, USA (Uppsala universitet)
Dr Christina Williamson, University of Colorado, Boulder, USA (Göteborgs universitet)
Professor Hannes Thiel, CAU, Kiels universitet, Tyskland, (Chalmers tekniska högskola)
Dr Kristina Davis, University of California, Santa Barbara, USA (Chalmers tekniska högskola)
Dr Laura Donnay, TU Wien, Österrike (Stockholms universitet)
Dr Magdalena Zych, University of Queensland, Australien (Stockholms universitet)
Dr Simon Stael, VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, Belgien (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU)

Medicin
Dr Björn Reinius, Karolinska Institutet
Dr Daniella Rylander Ottosson, Lunds universitet
Dr Davide Angeletti, Göteborgs universitet
Dr Linda Johansson, Göteborgs universitet
Dr Marcus Buggert, Karolinska Institutet
Dr Paulina Wanrooij, Umeå universitet
Dr Sebastien Talbot, Université de Montréal, UdeM, Kanada (Karolinska Institutet)

Teknik
Dr Adam Slabon, Stockholms universitet
Dr Elena Bykova, Bayerisches Geoinstitut, Universität Bayreuth, Tyskland (Linköpings universitet)
Dr Klas Tybrandt, Linköpings universitet
Dr Niki Vazou, IMDEA Software Institute, Spanien (Chalmers tekniska högskola)
Dr Simone Fabiano, Linköpings universitet
Dr Yasmine Sassa, Chalmers tekniska högskola

Humaniora
Professor Anne Kaun, Södertörns högskola,
Dr Hanna Strømmen, University of Chichester, Storbritannien (Lunds universitet)
Dr Silvia De Toffoli, Princeton University, USA (Linköpings universitet)

Samhällsvetenskap
Dr Armita Golkar, Stockholms universitet
Dr Björn Lindström, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna (Karolinska Institutet)

Presentationer av varje enskild forskares forskning

Pressbilder

Bakgrund
Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Sedan programmet startade 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt närmare 2,5 miljarder kronor till satsningen.

Kontakt:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
[email protected]

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
[email protected]

Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 00
[email protected]

Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
[email protected]