Sara Mazur och Siv Andersson knyts närmare Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Pressmeddelande
2018-06-04

Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet, och Sara Mazur, docent i plasmafysik och tidigare forskningschef på Ericsson, kommer att ingå i ledningen för Stiftelsens projektanslag respektive i ledningen för strategiska anslag inom IT, autonoma system och mjukvara, AI och kvantteknologi.

Siv Andersson och Sara Mazur kommer att ha deltidsuppdrag för Stiftelsen med ansvar för var sitt viktigt insatsområde. Båda har sedan tidigare betydande uppdrag inom Stiftelsen och är väl förtrogna med stiftelsens långsiktiga policy.

Siv Andersson blir ansvarig för beredning av projektanslagen. Siv Andersson är en nationellt och internationellt mycket respekterad forskare med stor erfarenhet av vetenskaplig utvärdering. Hon sitter sedan många år i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses vetenskapliga råd. Hon är Co-Director vid Science for Life Laboratory, dit Stiftelsen anslagit betydande medel och hon är även Wallenberg Scholar.

Sara Mazur har stor erfarenhet av strategisk forskning. Hon är tidigare forskningschef på Ericsson och docent i plasmafysik från KTH. Hon är vice ordförande i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, samt styrelseledamot i Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT. Sara Mazur kommer ta rollen som arbetande vice ordförande i WASP samt bidra i utvecklingen av innovationsarbetet inom WACQT samt ansvara för Stiftelsens strategiska satsningar inom dessa områden.

– Vi är väldigt glada över den resurs- och kompetensförstärkning som Siv Andersson och Sara Mazur bidrar till. Stiftelsen har under de senaste fem åren beviljat anslag om drygt 8 miljarder kronor varav 3,5 miljarder avsatts för projektanslag. Sedan 2014 har fyra stora, strategiska satsningar lanserats som samtliga spänner över minst tio år och som Stiftelsen har avsatt mer än 6 miljarder kronor till. Med Sara och Siv ombord så kommer vi att kunna utveckla vår verksamhet ytterligare, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kontaktperson:
Oscar Stege Unger
Tel: 070 624 20 59
E-post: oscar.steg.unger@wfab.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan Stiftelsens grundade 1917 har 25 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.
kaw.wallenberg.org