24 min
Forskaren Lars Nyberg i Umeå använder magnetkamera för att undersöka hur hjärnan arbetar. Resultaten visar bland annat ett samband mellan fysisk aktivitet och ett gott minne.
Wallenberg Clinical Scholar Ann Hellström vill ge förtidigt födda barn så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas så normalt som möjligt.
Som Wallenberg Clinical Scholar vill Markus Heilig klarlägga vilka mekanismer i hjärnan som orsakar beroendeutveckling. 
Inom vissa forskningsfält är omkring hälften av de publicerade resultaten falska – ett faktum som kan få allvarliga konsekvenser. Risken finns att människor tappar tilltro till vetenskapen. Som Wallenberg Scholar sätter Anna Dreber Almenberg forskningen själv under lupp.