Mitokondrier beskrivs ofta som cellernas kraftverk och spelar en livsviktig roll i kroppen. Om mitokondrierna inte fungerar normalt kan det ge upphov till allvarliga sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. Forskare kartlägger nu de okända mekanismer som reglerar mitokondriernas funktion i syfte att ta fram nya behandlingsmöjligheter.
Photo Åsa Wallin
Genom att kyla ner atomer till extremt låga temperaturer går det att skapa ett slags kvantfysikaliska droppar. Denna helt nya materia utforskas nu av Wallenberg Scholar Stephanie Reimann.
22 min
Photo Magnus Bergström
Med observationer från både rymd- och markbaserade teleskop arbetar Wallenberg Academy Fellow Josefin Larsson med att kartlägga hur supernovor fungerar.
Photo Åsa Wallin
Wallenberg Academy Fellow Joan Yuan upptäckte ett protein som bara finns hos foster. Det visade sig viktigt för immunförsvaret. Nu är proteinet hennes redskap för att kartlägga immunsystemets utveckling.