Ny svensk kvantdator blir tillgänglig för industrin

Nu ska en svensk kvantdator bli tillgänglig för många att använda. Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska det byggas en kopia av den kvantdator som idag finns på Chalmers. Den nya datorn ska ge svenska företag och forskare möjlighet att lösa problem med hjälp av kvantteknologi.

Läs Chalmers pressmeddelande

Organiska ämnen spelar en betydande roll i våra vardagsliv. Dessvärre orsakar tillverkningen av dem ofta stora mängder avfall. Med inspiration från växternas fotosyntes siktar nu ett tvärvetenskapligt forskarlag på att hitta nya, i princip avfallsfria produktionsmetoder.
Bild Magnus Bergström
Wallenberg Academy Fellow Christoph Langhammer utforskar gränser inuti de nanopartiklar som han bygger för att skapa snabba och känsliga vätgassensorer.
Photo Åsa Wallin
Genom att kyla ner atomer till extremt låga temperaturer går det att skapa ett slags kvantfysikaliska droppar. Denna helt nya materia utforskas nu av Wallenberg Scholar Stephanie Reimann.
Morgondagens solceller kan både bli betydligt mer effektiva och billigare med hjälp av materialet perovskit. Men det behövs mer forskning och vid Linköpings universitet inspireras forskarna av halvledarutvecklingens framgångar.