Materialvetenskap för en hållbar värld – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Att minska miljö- och klimatavtrycken från materialen vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Satsningen innebär att kunskap växer fram som bidrar till att målen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer!

Lyssna på reportage i Ekospecial, P1, SR.

Säg kemi och många associerar fortfarande till miljöförstöring och gifter. Men den gamla bilden håller på att suddas ut inom forskningen. Idag är konceptet grön kemi spritt till många lärosäten. Vid Stockholms universitet drar forskare nytta av grön kemi i ett projekt inriktat mot framtidens läkemedel.
Med metoder som visar vilka gener som är aktiva i enskilda celler ska Wallenberg Scholar Sten Linnarsson skapa en detaljerad karta över hjärnans utveckling under fostertiden.
I många år har Richard Neutze drömt om att skapa filmer av molekylernas värld. Nu har hans metoder fått ett genombrott.
Photo Magnus Bergström
Kronisk värk orsakar ett stort lidande för många människor. Som smärtforskare vill Camilla Svensson lyfta fram problemet i ljuset. Hon fokuserar på att förstå smärtans autoimmuna och molekylära mekanismer med målet att ta fram nya behandlingar. Nyligen kom ett genombrott som kopplar antikroppar till sjukdomssymtom i fibromyalgi.