September – den internationella Alzheimermånaden

Läs reportagen om den framstående alzheimerforskning som Stiftelsen stödjer. Det handlar om allt från att med blodprov tidigt diagnostisera alzheimer, förebyggande åtgärder, utveckling av mikrochip till kartläggningen av människokroppens proteiner.
Läs mer

Stjärnors strålning visar vilka grundämnen de innehåller, och ämnena berättar i sin tur varje stjärnas historia. Genom att kombinera modern teknik med nyutvecklade modeller studerar Wallenberg Academy Fellow Karin Lind Vintergatans allra äldsta stjärnor och bygger en bild av galaxens barndom.
22 min
Phot Annika Moberg, Sveriges unga akademi
Med observationer från både rymd- och markbaserade teleskop arbetar Wallenberg Academy Fellow Josefin Larsson med att kartlägga hur supernovor fungerar.
Hur transporten av signalerna sker är ännu okänt. Här hoppas fem forskargrupper vid SLU i Uppsala att tillsammans utveckla tekniker som kan ta oss närmare en förståelse.  
Organiska ämnen spelar en betydande roll i våra vardagsliv. Dessvärre orsakar tillverkningen av dem ofta stora mängder avfall. Med inspiration från växternas fotosyntes siktar nu ett tvärvetenskapligt forskarlag på att hitta nya, i princip avfallsfria produktionsmetoder.