Utrullningen av 5G pågår för fullt trots att forskarsamhället först tvivlade på tekniken. Erik G. Larsson var en av de forskare som kunde visa att den faktiskt fungerade. Som Wallenberg Scholar utvecklar han nu tekniken bortom 5G.  
Som Wallenberg Academy Fellow har Staffan I Lindberg fått resurser att bygga upp ett institut med en databas som mäter demokrati på över 450 sätt.
Som Wallenberg Academy Fellow ska Witlef Wieczorek försöka få kvantfysikens fenomen att visa sig i ett tio miljoner gånger tyngre objekt än vad som hittills varit möjligt.
Genom grundvetenskapligt molekylbygge skapar forskare i Lund och Uppsala något som rätt snart kan bli väldigt användbart. Manipulerade järnmolekyler ska bli grunden för billiga solceller, hållbar vätgasproduktion och effektivare katalysatorer.