Materialvetenskap för en hållbar värld – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Att minska miljö- och klimatavtrycken från materialen vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Satsningen innebär att kunskap växer fram som bidrar till att målen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer!

27 nya Wallenberg Academy Fellows – mer än hälften kvinnor 

Läs mer om forskarna och deras forskning

Photo Magnus Bergström
Allvarliga infektioner, hyperinflammation och cancer kan bli följden när mutationer i arvsmassan påverkar immunförsvaret. Yenan Bryceson vid Karolinska Institutet studerar de felaktiga immuncellerna och söker förklaringar i proteiner, gener – och i den stora del av arvsmassan som saknar gener.
22 min
Som Wallenberg Scholar utvecklar Robert Berman matematik som bland annat kan bidra till att lösa dessa gåtor.
Som Wallenberg Academy Fellow har Staffan I Lindberg fått resurser att bygga upp ett institut med en databas som mäter demokrati på över 450 sätt.
7 min
Bild Yunshi Yang
Björn Högberg utvecklar molekylära verktyg för biologisk forskning, ofta baserade på DNA-origami – en metod för att vika DNA till precisa, nanometerstora strukturer. De använder han för att undersöka hur celler kommunicerar, i utveckling av vacciner och som läkemedelslevererande nanorobotar.