Två Nordiska stiftelser stödjer nätverkssamarbete inom Nobelprisad teknologi

Pressmeddelande
23 januari 2018

En ny svensk-dansk forskningsallians ska öka förståelsen för hur biologiska molekyler ser ut och fungerar. Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden kommer forskare från fyra universitet skapa ett nordiskt nätverk inom kryoelektronmikroskopi, en teknik vars utvecklare belönades med Nobelpris 2017.

Nätverket CryoNet ska koppla samman experter inom kryoelektronmikroskopi vid universitet i Stockholm, Umeå, Århus och Köpenhamn. Nätverket är grundat tack vare ett svensk-danskt samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden. Stiftelserna har var och en avsatt 1 miljon euro, 9,5 miljoner kronor, i anslag under fyra år för CryoNet.

– Genom att förena plattformarna i Sverige och Danmark kommer CryoNet fungera som ett effektivt verktyg för utbyte av kunskap, idéer och forskarutbyten mellan de båda länderna. Vi vill genom samarbetet med Novo Nordisk Fonden och genom nätverket av ledade strukturbiologer, främja forskningssamarbeten över gränser och framstående, excellent forskning, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelserna har nyligen beviljat anslag till plattformar för kryoelektronmikroskopi i Sverige respektive Danmark. Genom stödet till CryoNet vill de två stiftelserna nu integrera kryo-plattformarna för att stödja samarbeten och kunskapsutbyten över nationsgränserna. Ett av målen är att verka för att göra kryoelektronmikroskopin till en etablerad teknologi inom nordisk livsvetenskap.

Kryoelektronmikroskopi är en metod som gör det möjligt att i minsta detalj visualisera och studera 3D-strukterer av proteiner i sin naturliga miljö.

Proteiner är uppbyggda av långa kedjor av aminosyror, uppträdda som pärlor på ett halsband. Aminosyrornas ordning och egenskaper får varje protein att vecka sig till en unik 3D-struktur som gör det möjligt för proteinet att samspela med andra molekyler och på så vis aktivera deras funktioner.

Nya läkemedel

Genom att fastställa proteinernas struktur kan forskare förstå centrala biologiska frågor relaterade till hälsa och sjukdom mycket bättre, kunskap som kan användas till att ta fram nya läkemedel.

Universiteten som ingår i CryoNet kommer att ha forskarutbyten sinsemellan för att snabbt kunna ta till sig ny kunskap och nya metoder. Nätverket kommer också att erbjuda utbildningar inom kryoelektronmikroskopi, arrangera kurser och seminarier öppna för vetenskapssamhället i och utanför Norden.

– Med CryoNet har vi skapat ett lovande samarbete med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Kryoelektronmikroskopin har öppnat för helt nya möjligheter att förstå proteiners uppbyggnad och funktion. Vår avsikt med att stödja etableringen av nätverket är att stärka nordisk forskning och utbildning inom kryoelektronmikroskopi genom att uppmuntra till samarbeten och kunskapsutbyten, säger Birgitte Nauntofte, vd, Novo Nordisk Fonden.

Mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan Stiftelsens grundade 1917 har 25 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.
kaw.wallenberg.org

Mer om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden är en oberoende dansk stiftelse med två huvudsakliga mål: 1) att utgöra en stabil grund för kommersiella och forskningsmässiga aktiviteter som bedrivs av de företag som ingår i Novo-gruppen och 2) att stödja vetenskapliga, humanitära och sociala ändamål.

Stiftelsens vision är att på ett betydande sätt bidra till forskning och utveckling som främjar människors hälsa och välmående. Sedan 2010 har stiftelsen donerat mer än 15 miljarder danska kronor, framför allt till forskning vid offentliga vetenskapliga institutioner och sjukhus i Danmark och andra Nordiska länder samt för förebyggande och behandling av diabetes.
www.novonordiskfonden.dk

Kontaktpersoner:

Carina Dahlberg, forskningskommunikatör, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Telefon: 070-273 68 50
E-post: [email protected]

Christian Mostrup Scheel, pressansvarig, Novo Nordisk Fonden
Telefon: +45 3067 4805
E-post: [email protected]

Läs mer om:

den svenska nationella Cryo-EM faciliteten
den danska nationella Cryo-EM faciliteten