Salamandrar har en förmåga att självläka. Om de blir av med en arm eller en svans så växer den ut igen. Det mest spektakulära är att de också kan läka sin hjärna efter svåra skador, genom att återbilda sina nervceller. Malin Parmar, professor vid Lunds universitet, vill förstå processen för att hitta nya behandlingar för bland annat Parkinsons och Huntingtons sjukdom.
Producerad av Mediabruket 2019