Tidigare ansåg forskarna att så kallad icke-kodande RNA var ett skräp-DNA som inte hade någon betydelse eftersom det inte skapade några proteiner. Men det har visat sig att det har en central roll i utvecklingen av cancer. Wallenberg Academy Fellow Claudia Kutter vid Karolinska Institutet, är en av de forskare som nu studerar icke-kodande RNA i jakten på att hitta behandlingar som dödar cancercellerna men skonar de friska cellerna.
Producerad av Mediabruket 2019