Pappersbatterier, fönsterrutor av trä, fast vatten, träfibrer som är starkare än stål… Det ena otroliga exemplet på nya, hållbara material efter det andra som kan bli verkligt tack vare forskningen vid Wallenberg Wood Science Center, WWSC. Men trots de fascinerande tillämpningsmöjligheterna är det den grundvetenskapliga forskningen som står i fokus. Följ med på besök!
Producerad av Faktabruket 2022