Stipendieprogram 2018/2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser under vissa perioder stipendier inom viktiga områden för svensk forskning

Stiftelse utlyste under slutet av 2018 stipendier inom två program: ”The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford” samt ”The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute"

Bidrag beviljas inte för egna studier utöver Stiftelsens ordinarie stipendieprogram. För Stiftelsens stipendieprogram gäller särskilda ansökningsperioder.

”The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute"

Nitesh Mittal, Institutionen för mekanik, KTH
Värd, Professor Patric Doyle

Silun Zhang, matematik, avdelningen för optimeringslära och systemteori, KTH
Värd, Professor Munther Dahleh

David Marlevi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet och Bioteknologi och hälsa, KTH
Värd, Professor Elazar Edelman

Karolina Sjöberg Jabbar, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet
Värd, Professor Ramnik Xavier

Hamdah Shafqat Abbasi, Broad Institute of MIT och Harvard University/Karolinska Institutet
Värd, Professor Anna Carpenter

Erik Sigge, Arkitekturskolan, KTH
Värd, Professor Timothy Hyde

Pjotrs Zguns, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
Värd, Professor Bilge Yildiz

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford

Yasmin Binti Shamsudin, Institutionen för kemi, Uppsala universitet
Värd vid Stanford University, Professor Steven Boxer

Yongzhi Wang, institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet
Värd vid Stanford University, Professor Eugene Butcher

Mehdi Niazi Ardekani, Institutionen för mekanik, KTH
Värd vid Stanford University, Professor Eric Shaqfeh

Johan Bjureberg, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Värd vid Stanford University, Professor James Gross

Bei Wei, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Karolinska Institutet
Värd vid Stanford University, Professor Christin Kuo

Lene Kristian Bryngemark, DESY Fellow, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg, Tyskland/Lunds universitet
Värd vid Stanford University, Professor Lauren Tompkins

Agnieszka Backman, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Värd vid Stanford University, Professor Elaine Treharne

Elin Bergman, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Värd vid Stanford University, Professor Beatriz Magaloni

Gregor Kälin, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
Värd vid Stanford University, Professor Lance Dixon

Anna Kraus, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Värd vid Stanford University, Professor Héctor Hoyos

Henrik Ekerfelt, Fysiska institutionen, atomfysik, Lunds universitet
Värd vid Stanford University, Professor Mark Hogan