Stipendieprogram 2022/2023

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser under vissa perioder stipendier inom viktiga områden för svensk forskning

Stiftelse utlyste under slutet av 2022 stipendier inom två program: ”The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford” och ”The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute".

Bidrag beviljas inte för egna studier utöver Stiftelsens ordinarie stipendieprogram. För Stiftelsens stipendieprogram gäller särskilda ansökningsperioder.

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford

Haidar Al-Naseri, Institutionen för fysik, Umeå universitet 
Värd vid Stanford University, Professor David Reis

Mohamad Bazzi, Evolutions Biologi, Uppsala universitet
Värd vid Stanford University Jonathan Payne

Peng Huang, Medicinsk strukturbiologi, Lunds universitet
Värd vid Stanford University, Professor Brian Kobilka

Johan Nordstrand, Material och nanofysik, KTH
Värd vid Stanford University Dr. Todd J. Martinez

Laura Pereira Sanchez, Fysikum, Stockholms universitet
Värd vid Stanford University, Assistant Professor Caterina Vernieri

Anton Persson, Nanoelektronik, Lunds universitet
Värd vid Stanford University, Professor Eric Pop

Ludwig Schmiderer, Molekylärmedicin och genterapi, Lunds universitet
Värd vid Stanford University, Professor Matthew Porteus

Yuxuan Zhuang, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet
Värd vid Stanford University Associate Professor Ron Dror

Anil Incel, Biomedicin, Malmö University
Värd vid Stanford University, Professor Tom Soh

Niklas Warlin, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
Värd vid Stanford University Professor Robert Waymouth

The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institut

Eirini Katsidoniotaki, Instutionen för elektroteknik, Uppsala universitet
Värd vid MIT, Professor Themistoklis P. Sapsis

Dimosthenis Kontogiorgos, Tal, Musik och hörsel, KTH
Värd vid MIT, Professor Julie A. Shah

Andreas Luttens, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet
Värd vid MIT, professor James J. Collilns

Ahmed Abouelkomsan, Fysikum, Stockholms universitet
Värd vid MIT, Professor Liang Fu

Changle Li, Materialvetenskap, KTH
Värd vid MIT, Professor Christopher Schuh

Ana Gonzales Ramos, Epilipsicentrum, Lunds universitet
Värd vid Broad University, Dr. Adam Granger

Jing Jing, divisionen för urbana och regionala studier, KTH
Värd vid MIT, Professor Amy Glasmeier

Arghyamalya Roy, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Värd vid MIT, Professoe Arstide Gumyusenge