Med den senaste DNA tekniken, de mest avancerade mikroskopen och de snabbaste superdatorerna vill forskare i Sverige stoppa sjukdomsframkallande mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.
Birgitta Henriques Normark på Karolinska Institutet studerar pneumokocker, en bakterie som kan vara helt ofarlig men även dödlig. William Agace och Fredric Carlsson vid Lunds universitet forskar på mykobakterierna som varje år dödar 1,5 miljoner människor i tuberkulos.
Peter Kasson, Uppsala universitet, fokuserar på influensavirus.
Parasiter är andra mikroorganismer som kan vara dödliga. Malaria dödar mer än 400 000 människor varje år. Oliver Billker vill ändra på det. Han forskar på parasitens gåtfulla gener vid Cambridge och Umeå universitet. Och vid Göteborgs universitet forskar Nils Lycke, på vacciner. Han vill utveckla vaccin som man kan dricka eller ta som nässpray.
Producerad av Mediabruket 2019