Allt levande på jorden är beroende av energi. Solen är jordens första och största energikälla men för att täcka det allt större behovet av energi har vi utvunnit energi från kol, olja, gas och kärnkraft. Men det har skett på bekostnad av miljön. Nu behövs nya, renare energikällor utvecklas. Runt om i Sverige pågår forskning för att hitta nya lösningar. Det handlar om allt från specialdesignade molekyler, unika nanomaterial, nya smarta solceller till konstgjord fotosyntes. Möt Charlotte Platzer Björkman, Uppsala universitet
Per Eklund, Linköpings universitet, Johannes Messenger, Umeå universitet och Kasper Moth Poulsen vid Chalmers.
Producerad av Mediabruket 2018