2024: Matematikprogrammet

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig.

Riktlinjer för respektive utlysning:

Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen

Postdokprogram för rekrytering av utländska matematikforskare till Sverige

Program för utländska gästforskare inom matematik