En pusselbit är DNA från en man som levde för ca 9000 år sedan, vars kvarlevor hittades vid en utgrävning i Stora Bjers, Gotland. Wallenberg Academy Fellow Mattias Jakobsson, professor vid Uppsala universitet, arbetar med att kartlägga vår evolutionära historia. Hans undersökningar visar att endast 5-10% av den genetiska koden från mannen stämmer med dagens skandinaver och att svenskarnas DNA är en produkt av flera immigrationsvågor, en mix av alla de folkslag som vandrat in i Skandinavien sedan isarna drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sen.
Mediabruket 2019