I länder som Tyskland och Italien kommer redan fem procent av all el från solceller. Men för ett större genombrott krävs ännu effektivare och billigare solceller. För att minska tillverkningskostnaden och underlätta storskalig produktion ska Charlotte Platzer Björkman som Wallenberg Academy Fellow vid Uppsala universitet göra tunnfilmssolceller av helt nya material.
Producerad av Mediabruket 2015