På grund av människans påverkan är jorden nu inne i det sjätte massutdöendet.
Växtpaleontologen Vivi Vajda, frågar sig vilka växtarter som har störst chans att överleva. Kanske kan spåren från 66 miljoner år gamla fossil ge svar på hur vi ska kunna bevara arter som hotas av dagens klimatförändringar. Följ med i hennes forskning som bland annat sker på Madagaskar. Det är en unik plats där marken och jorden från det senaste massutdöendet på vissa platser finns synligt helt nära dagens markyta

Under de senaste 500 miljoner åren har större delen av jordens arter utplånats hela fem gånger. Det senaste massutdöendet för 66 miljoner år sedan orsakades av en asteroid och ledde till dinosauriernas undergång och till att en mängd växtarter dog ut.
Produced by Faktabruket 2023