I nästan 170 år har Familjen Wallenberg arbetat engagerat och långsiktigt för att stödja företag och forskning i Sverige och internationellt. Det som vanligtvis kallas Wallenbergsfären inkluderar 16 ideella stiftelser, helägda ägarbolag Wallenberg Investments, FAM och Navigare Ventures samt det noterade delägda investmentbolaget Investor AB och deras respektive innehav i världsledande och innovativa företag med internationellt starka marknadspositioner.

Tillsammans bildar stiftelserna och bolagen som familjen är engagerad i, ett kretslopp. Familjens långsiktiga arbete och framgångarna för varje enskilt bolag, har gjort det möjligt för stiftelserna att anslå cirka 2,8 miljarder kronor årligen till grundforskning och utbildning i Sverige och ungefär totalt 44 miljarder kronor sedan grundandet av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1917.

I dag leds familjens engagemang av medlemmar i den femte generationen med ett växande engagemang från den sjätte.
Faktabruket 2023