Wallenbergs kretslopp – stöd till framstående forskning och utveckling av internationellt ledande företag
För drygt 100 år sedan lades grunden till det som i dag kallas för Wallenbergs kretslopp, vilket gör det möjligt för Wallenbergstiftelserna att både dela ut 2,2 miljarder kronor till forskning och utbildning i Sverige och samtidigt återinvestera i befintliga eller nya företag. Se en video på hur allt startade och vilka företag som genom sina framgångar är fundamentet för de anslag som ges till excellenta forskare från hela världen som ges möjlighet banbrytande forskning vid svenska universitet.