Materialvetenskap för en hållbar värld – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Att minska miljö- och klimatavtrycken från materialen vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Satsningen innebär att kunskap växer fram som bidrar till att målen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer!

27 nya Wallenberg Academy Fellows – mer än hälften kvinnor 

Läs mer om forskarna och deras forskning

Photo Erik Cronberg
Skador i ryggmärgen ger ofta men för livet. Ett hinder som begränsar läkningen är bildandet av ärrvävnad, vilket förhindrar tillväxten av nervfibrer. Som Wallenberg Academy Fellow undersöker Christian Göritz mekanismerna bakom bildandet av ärrvävnad. Målet är att ta kontroll över ärrbildningen, vilket i framtiden kan mynna ut i nya behandlingsmetoder.
De ska utforska den maximala kapaciteten hos optiska fibrer, och demonstrera hur den kan nås i praktiken.
Photo Graham Leigh
Vad är sanning, och hur kan man skilja sanna påståenden från falska? Hur kan man lita på ett matematiskt bevis? Wallenberg Academy Fellow Graham Leigh är logiker och närmar sig frågorna med moderna tvärvetenskapliga metoder.
7 min
Bild Yunshi Yang
Björn Högberg utvecklar molekylära verktyg för biologisk forskning, ofta baserade på DNA-origami – en metod för att vika DNA till precisa, nanometerstora strukturer. De använder han för att undersöka hur celler kommunicerar, i utveckling av vacciner och som läkemedelslevererande nanorobotar.