Wallenberg Scholar Martin Högbom, Stockholms universitet, vill förstå naturens hemliga trick då den lyckas förvandla ett ämne till ett annat. Till exempel hur bakterien som kan omvandla växthusgasen metan till metanol gör. Då skulle skadliga växthusgaser kunna omvandlas till något nyttigt, som en råvara eller energikälla. Men ingen vet ännu hur bakterien lyckas. Martin vill komma gåtans lösning närmare genom att fotografera händelseförloppet. Men det är komplicerade experiment. Det handlar om tidsförlopp på miljondels miljarddelar av en sekund och explosiva energier.
Producerad av Faktabruket 2022