Ruth Palmer, Göteborgs universitet, vill ta fram en behandling som kan hjälpa barn som drabbats av cancer. I centrum står receptorn ALK som ska vara aktiv vid celltillväxt och delning hos embryon men sedan slås av. Men hos vissa sker mutationer som gör att receptorn slås på igen, vilket kan orsaka olika sorters cancer. Neuroblastom är en ovanlig cancer som oftast drabbar barn under ett år, en av de dödligaste formerna har visat sig bero på aktiva ALK-receptorer. Palmers forskargrupp har hittat en molekyl som tillsammans med ALK-hämmare visat sig bota neuroblastom hos möss, nu hoppas de kunna utveckla behandlingen till att fungera på människor.
Producerad av Faktabruket 2023