Brons och järn är material som format och utvecklat mänskligheten. I närtid är det halvledare som kisel och geranium som banat väg för dagens informationssamhälle. Inom materialvetenskapen skräddarsyr man egenskaper hos ett visst material för att anpassa det efter ett speciellt behov. Vetenskap om gamla material som cellulosa eller till exempel nya Dirac-material, som grafen, är viktiga för att skapa framtidens nya, hållbara material. Möt Albert Mihranya vid Uppsala universitet som utvecklar nya material som ska kunna rena vatten och filtrera bort virus och andra mikroorganismer eller Alexander Balatsky på KTH, som arbetar med material för nästa generations elektronik.
Producerad av Mediabruket 2017