Pneumokocker är en av de vanligaste orsakerna till död och sjuklighet i världen. Närmare 2 miljoner människor dör varje år till följd av bakterien. Men samtidigt som pneumokocker kan orsaka svåra infektioner kan de vara helt ofarliga, de är också vanliga hos friska barn. Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet, har vigt sitt forskarliv åt infektionsforskning och pneumokockbakterien i synnerhet. Tillsammans med sin forskargrupp håller hon nu på att ta fram ett vaccin, ett slags bubbelvaccin, som ser mycket lovande ut för de flesta varianter av bakterien.
Producerat av Faktabruket 2023