Stiftelsen 2020

Under 2020 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för drygt 2 miljarder kronor avseende forskningsprojekt och individuella anslag

56forskare
18projekt
2miljarder

Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 2 010 000 000 kronor. 

Individuella anslag

Inom programmet Wallenberg Academy Fellows, som stödjer lovande, unga forskare inom samtliga ämnesområden, har 21 tidigare utsedda Wallenberg Academy Fellows beviljats förlängningsanslag för ytterligare fem år. 

Fyra Clinical Scholars utsågs under året. Målet med programmet är att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet. Programmet beräknas totalt omfatta 25 forskare.

Inom matematikprogrammet har totalt 16 tjänster beviljats för postdoktorer och gästforskare. Programmet som initierats tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien syftar till att återföra den svenska matematiska forskning till den internationella toppen.

25 nydisputerade forskare har fått ett postdoktorstipendium för studier vid olika institutioner på Stanford University, vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Nanyang Technological University i Singapore samt inom life science på Broad Institute i Cambridge, USA

Projektanslag och strategiska satsningar 

18 forskningsprojekt inom medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig grundforskning har tillsammans beviljats 541 miljoner kronor i anslag.

Stiftelserna kan tid efter annan, genom riktade anslag till grundforskning, stödja utveckling av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

Följande långsiktiga strategiska satsningar pågår för närvarande:

 • Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP
  4,2 miljarder kronor fram till 2029 
   
 • Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT
  1 miljard kronor fram till 2029
   
 • Livsvetenskap
  Totalt 6,2 miljarder kronor fram till 2032
   
 • Wallenberg Wood Science Center
  850 miljoner kronor  2008-2028
   
 • MAX IV-laboratoriet. Sedan det första Max-laboratoriet skapades har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratorierna.
  740 miljoner kronor under de senaste åtta åren
   
 • Utbildning för ökad integration. 
  Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna  i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.
  Gemensam satsning av Stiftelserna med totalt 300 miljoner kronor under en tioårsperiod

Läs mer om de strategiska satsningarna

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har 31,2 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav drygt 9,4 miljarder under de senaste fem åren.