Stiftelsen 2021

Under 2021 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för drygt 1,4 miljarder kronor avseende individanslag och strategiska satsningar

58forskare
 
1,5miljarder

Anslag 2021

Under 2021 beviljade Stiftelsen totalt närmare 1,5 miljarder (2020: 2,0) kronor i anslag. 2021 års anslag har påverkats av den pågående pandemin och därmed minskad avkastning. Den långsiktiga anslagsnivån om årliga drygt 2,1 miljarder kronor planeras kunna återställas inom de närmaste åren.

Inom programmet Wallenberg Academy Fellows, som stödjer lovande, unga forskare inom samtliga ämnesområden har 27 nya Fellows utsetts och tolv tidigare utsedda Wallenberg Academy Fellows beviljats förlängningsanslag för ytterligare fem år. Fyra Wallenberg Clinical Scholars har har erhållit ett femårigt förlängningsanslag. Inom matematikprogrammet har totalt 15 tjänster beviljats för postdoktorer och gästforskare vid matematikinstitutioner på svenska lärosäten.

Stiftelsen har även fortsatt beviljat större strategiska anslag inom områdena life science, autonoma system, artificiell intelligens och kvantteknologi.

I slutet av 2021 beslutades om ett program, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, om totalt 2,7 miljarder kronor under perioden 2022-2033 för forskning om hållbara material.

Ytterligare 50 miljoner kronor har beviljats covid-19 forskning under året.

På grund av den pågående covid-19 pandemin har ingen utlysning av forskningsprojekt och postdoktjänster skett.

Läs mer om de strategiska satsningarna

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 33 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav närmare 9,1 miljarder kronor under de senaste fem åren.