Stiftelsen 2022

Under 2022 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för närmare 2,2 miljarder kronor

72forskare
23projekt
2,2miljarder

Under 2022 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 2 190 miljoner kronor till olika program och projekt.

Medicin, teknik och naturvetenskap

Stiftelsen stödjer i huvudsak forskningsprojekt och individstöd inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Anslag 2022

Under 2022 beviljade Stiftelsen totalt närmare 2,2 miljarder kronor i anslag
(2021: 1,5). 

Under året beviljades 700 miljoner kronor till 23 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. 

Inom programmet Wallenberg Academy Fellows, som stödjer lovande, unga forskare inom samtliga ämnesområden, beviljades 15 tidigare utsedda Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag för ytterligare fem år.

Totalt 15 tjänster beviljades inom matematikprogrammet för postdoktorer och gästforskare vid matematikinstitutioner på svenska lärosäten. Som ett komplement till matematikprogrammet anslog Stiftelsen 50 miljoner kronor till rekrytering av fyra framstående matematikforskare till tre svenska universitet.

Utöver detta beviljades 15 postdoktorstipendier inom ”The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program” vid Stanford University USA, Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA, Broad Institute USA och vid Nanyang Technologcial Universituy (NTU) i Singapore.

Stiftelsen har även fortsatt beviljat större strategiska anslag inom områdena life science, autonoma system, artificiell intelligens, kvantteknologi och forskning om hållbara material.

Läs mer om de strategiska satsningarna

Ukrainska forskare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marianne, Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljade under året anslag som gjorde det möjligt att anställa 32 ukrainska forskare under ett års tid vid svenska universitet.

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har 35 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav närmare 9,5 miljarder kronor under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2022 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,6 miljarder (2021: 1,8) kronor i anslag.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.