Stiftelsens satsningar på åtgärder mot coronaviruset

Satsningen uppgick initialt till 110 miljoner kronor men utökades efter hand till 130 miljoner kronor. Satsningen omfattar stöd till analysmaterial, forskningsprojekt och biobanker.