Stiftelsens satsningar på åtgärder mot coronaviruset

Satsningen uppgick initialt till 110 miljoner kronor men utökades efter hand till 130 miljoner kronor. Satsningen omfattar stöd till analysmaterial, forskningsprojekt och biobanker.

SciLifeLab lanserar nationellt forskningsprogram kring Covid-19 tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Totalt 67 forskningsprojekt får  stöd

Analysmaterial, forskningsprojekt och biobanker - Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar upp till 110 miljoner kronor på insatser mot coronaviruset som samordnas av SciLifeLab

Läs mer om projekten: 

SciLifeLab COVID-19 testing up and running at high speed

Vill du veta mer om coronatestning i Sverige?

Professorerna Siv Andersson och Lars Engstrand berättar om covid-tester i ett webbinarium

Se filmerna:

Coronatestning på gång – Följ med från Arlanda till labbet

Covid19-forskning på gång