Varför är det människan som kör bil och inte schimpansen? Vad i vår förhistoria förklarar det? Magnus Enquist, Stockholms universitet, undersöker vad som hände när människans och schimpansens utvecklingslinje gick isär för omkring 5,5 miljoner år sedan. En förklaring är människans förmåga att göra saker i flera steg och möjligheten att överföra ackumulerad kunskap från generation till generation. Människans långa barndom och kultur är ytterligare orsaker. Att leka och lära länge gynnar kunskapsutveckling.
Mediabruket 2018