Wallenberg Clinical Scholars förlängning 2023

Fyra Wallenberg Clinical Scholars har under 2021 beviljats ett förlängt anslag under ytterligare fem år. Vilket innebär att de totalt har erhållit anslag som Wallenberg Clinical Scholars under tio år.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen omfattar 24 av landets bästa kliniker och löper under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science.

Wallenberg Clinical Scholars förlängning

Birgitta Henriques Normark, överläkare och professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet

 

Hon vill knäcka pneumokockerna

Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge

Hennes forskning kan ge ny behandling av blodcancerformen MDS

 

Thoas Fioretos, överläkare och professor vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet

Leukemicellers yta kan bli mål för nya läkemedel

Oskar Hansson, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet

Blodprov för Alzheimers ska revolutionera diagnostiken