Wallenberg Clinical Scholars förlängning 2021

Fem Wallenberg Clinical Scholars har under 2021 beviljats ett förlängt anslag under ytterligare fem år. Vilket innebär att de totalt har erhållit anslag som Wallenberg Clinical Scholars under tio år.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen omfattar 24 av landets bästa kliniker och löper under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science.

Wallenberg Clinical Scholars förlängning 2021

Anna Wedell, överläkare och professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet

 

Individuella genomanalyser öppnar för precisionsmedicin

Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet

 

Kunskap om hopklibbade proteiner kan lösa ALS-gåtan

Martin L. Olsson, överläkare och professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet

Han hittade världens ovanligaste blodgrupp

Claes Ohlsson, överläkare och professor  i hormonell reglering av benmetabolism och -tillväxt, Göteborgs universitet

Han söker risk för benskörhet i genetik och tarmflora

Per Svenningsson, överläkare och professor i neurologi, Karolinska Institutet

 

Söker bromsande behandling av Parkinsons sjukdom