Sökresultat för
 1. Han vill förstå och återskapa världens minsta motorer

  … i laboratorium. Det är som en variant av nanoteknik som vi inte har börjat använda än, berättar Heiner Linke. Heiner … rörelse som bara finns. Jag har länge intresserat mig för om man kan utnyttja den något vis, säger Heiner Linke, … ratchet , där en struktur rör sig framåt genom att plocka bort delar av ett filament, som bryts ner i …
 2. Plikttrogenhet bidrar till framgångsrika samhällen

  … valspråk. Men det tycks också vara en viktig ingrediens i att skapa välfungerande samhällen. Som Wallenberg Scholar … som han fick belägg för att traditionell ekonomi inte räcker till för att förklara hur människor fattar … studenter ifrågasatte etablerade teorier, till exempel om hur människor agerar vid förhandlingar, och det var en …
 3. Proof of Concept grants in Materials Science

 4. Kan utvecklingen i tonårshjärnan påverka risken för schizofreni?

  … en till stora delar komplex och ärftlig sjukdom men den är inte förutbestämd, förklarar Wallenberg Scholar Jens Hjerling Leffler. Även om någon bär vissa riskgener, är det inte säkert att personen blir sjuk. Men vad avgör då vem som blir sjuk? …
 5. Att stoppa Alzheimers och Parkinsons sjukdom

  … Elin Esbjörner vid Chalmers forskar om Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Hon vill förstå varför nervcellerna i hjärnan dör för att göra det möjligt att stoppa eller bromsa … de giftiga proteinklumpar som bildas. Bättre kunskap om exosomer kan komma till användning i nya metoder för …
 6. Framtidens brukande och bevarande av svensk skog

  … nuvarande nedgången beror eller hur länge den kommer att fortsätta, säger Hjalmar Laudon, professor i … biodiversitet. – Vi vill öka den grundläggande kunskapen om det skogliga ekosystemet. Det är också en förutsättning … bakom den ökade skogstillväxten. – Problemet är att vi inte vet säkert och vi vet inte vilka de viktigaste …
 7. Unik katalog över genvariationer ska ge mer precisa läkemedel

  … teknik Wallenberg Scholars Karolinska Institutet Genom att kartlägga immunsystemets gener djupet vill Gunilla … arvsmassa med traditionella metoder är resultaten inte heltäckande eftersom det finns områden i våra kromosomer … helt ny, enligt Gunilla Karlsson Hedestam. Att få kunskap om vilka genvariationer som existerar är viktigt, om vi ska …
 8. Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

  … uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs … en rad discipliner. Systemet har till exempel använts för att träna den svenska stora språkmodellen GPT-SW3, möjliggjort forskning om proteinveckning, tränat nya system för datorseende och …
 9. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utökar WASP-programmet med ett nytt initiativ: AI for Science

  … I och med det nya initiativet tar WASP sig an uppdraget att samordna insatser inom området, ofta kallat ”AI for Science”, i Sverige. – Initiativet bygger de framgångsrika samarbetena mellan WASP och Stiftelsens … WASP:s programdirektör. Och fortsätter: – Ett av målen är att främja nya vetenskapliga genombrott genom att överbrygga …
 10. Bättre förståelse av smärtkänslighet kan bota kronisk smärta

  … nervceller som orsakar kronisk smärta. Steget därefter är att använda genterapi för att helt enkelt stänga av cellerna … vid Karolinska Institutet. Fortfarande finns inte tillräckligt bra läkemedel mot smärta, framför allt … position i rummet.  Patrik Ernfors forskning handlar om att försöka förstå vilka sensoriska nervceller som orsakar …