Sökresultat för
 1. Igor Shparlinski

  … heltal. Primtal är sådana heltal som bara går att dela med 1 och sig själva. De första primtalen – 2, 3, 5, 7, 11, 13, … ännu om denna förmodan är sann eller inte. En belöning på 1 miljon dollar väntar den som kan avgöra frågan. Ett viktigt …
 2. Klara Courteaut

 3. Axel Målqvist

 4. Vill öppna nya möjligheter för exakta mätningar i kvantvärlden

 5. Wallenberg Clinical Scholars förlängning 2023

 6. Forskning om tonårshjärnan visar hur ångest kan uppstå

 7. Kartlägger växters förmåga att reagera på skador

 8. Wallenbergstiftelsernas anslag 2022 - 2,6 miljarder kronor

  … kvantdatorer och höja kompetensen i Sverige. KAW avsätter 1,2 miljarder kronor fram till 2029. Läs mer MAX … samt de svenska forskningsuniversiteten. KAW avsätter 3,1 miljarder kronor fram till 2032 Läs mer Wallenberg centrum … förlängningsanslag. KAW finansierar programmet med 4,1 miljarder kronor fram till 2029 Läs mer Wallenberg Scholars …
 9. Matematikprogrammet 2023

 10. Ny svensk kvantdator blir tillgänglig för industrin