September – den internationella Alzheimermånaden

Bland den grundforskning som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer finns flera projekt som på olika sätt har betydelse för förståelsen av Alzheimers sjukdom.

Titta in i hjärnan!

Take a look in to the brain, watch the amyloid plaques and the tau protein that kills the neurons during Alzheimer’s disease.

Se videon(på engelska)

Metoder som förebygger alzheimer

Se videon

Trots att det i under många år, över hela världen, pågått en intensiv forskning om alzheimer och andra demenssjukdomar så finns ännu inget läkemedel som botar, symptom kan bara lindras och det under en begränsad tid.

Nedan finns reportagen om de senaste årens projekt samlade. Det handlar om allt från att med blodprov diagnostisera alzheimer innan tydliga symptom, utveckling av mikrochip till kartläggningen och avbildningen av människokroppens omkring 20 000 proteiner.

Alzheimers sjukdom tillhör en grupp som kallas för neurodegenerativa sjukdomar dit även bland andra Parkinsons sjukdom och ALS räknas. Forskning om dessa sjukdomar får därför också ofta betydelse även för alzheimer.

Reportage med anknytning till alzheimerforskning:

Blodprover ska bidra i jakten på demensläkemedel
Henrik Zetterberg utvecklat en metod för att med ett blodprov upptäcka alzhiemer långt innan de märks. Det ska ge bättre diagnoser, men han hoppas också att det ska bidra till utvecklingen av effektiva läkemedel.
Läs mer

Metoder som förebygger alzheimer
Wallenberg Clinical Scholar Miia Kivipelto har visat att livsstilsändringar kan förebygga minnesstörningar. Nu fördjupar hon kunskapen om riskfaktorer vid Alzheimers sjukdom och skapar en ny plattform för kliniska studier. Målet är att kunna skräddarsy behandlingsmetoder som förebygger och bromsar demens.
Läs mer

Nya tester ger tidigare och mer exakt bild av hjärnsjukdomar
Många miljoner människor drabbas under livet av alzheimer, parkinson eller andra sjukdomar som bryter ner hjärnan. När symtomen kommer har sjukdomen utvecklats under många år. Med nya tester vill Wallenberg Clinical Scholar Oskar Hansson hitta sjukdomarna tidigare och förstå dem bättre.
Läs mer

Han kartlägger hur våra minnen skapas i hjärnan
Ny teknik gör det möjligt att filma hur nervcellerna i hjärnan kommunicerar och bygger upp nätverk. De superskarpa bilderna kan avslöja hur minne och lärande initieras på cellnivå. Resultaten från Adrew Ewings forskning kan bana väg för nya behandlingsmetoder mot sjukdomar, till exempel alzheimer.
Läs mer

Nya rön om luktsinnet kan hjälpa både parkinson- och covidpatienter
Kunskapen om luktsinnet tar nu stora kliv framåt. Upptäckten att det går att mäta signaler från luktbulben i hjärnan öppnar för nya sätt att hitta sjukdomar. Luktbortfall kopplas bland annat till Parkinsons sjukdom, och med detta mått skulle en diagnos kunna ställas upp till tio år tidigare än idag. Forskning pågår för att se om mått på luktbulbens funktion även kan ha betydelse för exempelvis alzheimer.
Läs mer

Mänskliga organ på mikrochip revolutionerar medicinen
Forskarnas fokus ligger på att ta fram en konstgjord modell av blodhjärnbarriären som skyddar hjärnan mot skadliga ämnen i blodet. Blodhjärnbarriären är livsnödvändig, men dess effektivitet är samtidigt ett hinder när man vill leverera läkemedel till hjärnan för behandling av sjukdomar som exempelvis Alzheimer och Parkinson. 
Läs mer

Hjärnan efterliknas på ett mikrochip
Med elektroniska chipsystem som efterliknar processer i kroppens organ hoppas forskarna kunna utveckla läkemedel på ett effektivare sätt. De vill till exempel undersöka om de kan göra en modell av Alzheimer.
Läs mer

Han vill bromsa utvecklingen av ALS-sjukdom
Forskningen är inriktad på ALS men eftersom allt fler fynd tyder på att det finns samband mellan ALS och andra neurodegenerativa sjukdomar, hoppas ALS-gruppen att deras forskning inte bara ska ge ökad förståelse för ALS utan också ge ny generell kunskap som går att föra över till sjukdomar som bland andra Parkinsons och Alzheimers.
Läs mer

Samma proteinplack bakom diabetes och neurologiska sjukdomar
Wallenberg Scholar Helena Edlund undersöker hur insulinresistens kan få ett protein att klumpa ihop sig i viktiga celler och orsaka typ 2-diabetes, Alzheimers eller Parkinsons sjukdom.
Läs mer

Nu visar hans proteinatlas vägen till nya läkemedel
Mathias Uhlén står bakom ett av de största forskningsprojekten som genomförts i Sverige: kartläggningen av kroppens alla proteiner. Nu skördas frukterna i form av nya biologiska läkemedel och diagnosmetoder.
Läs mer

Fakta Alzheimers sjukdom

  • Varje år insjuknar ca 20 000–25 000 svenskar i någon form av demenssjukdom.
  • I dag beräknas omkring 100 000 personer lida av Alzheimers sjukdom i Sverige och ser man till hela världen är ungefär 50 miljoner människor drabbade.
  • Totalt lider runt 130 000–150 000 personer i Sverige av någon form av demenssjukdom.
  • Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen
  • Omkring 10 000 personer som har Alzheimers sjukdom är under 65 år.

Källa: Hjärnfonden