Wallenberg Clinical Scholars förlängning

Fem Wallenberg Clinical Scholars har under 2021 beviljats ett förlängt anslag under ytterligare fem år. Vilket innebär att de totalt har erhållit anslag som Wallenberg Clinical Scholars under tio år.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen omfattar 24 av landets bästa kliniker och löper under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Wallenberg Clinical Scholars förlängning

Anna Wedell, överläkare och professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet

 

Detektivarbete kring barns medfödda sjukdomar

Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet

 

Han vill bromsa utvecklingen av ALS-sjukdom

Martin L. Olsson, överläkare och professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet

Han går på djupet med blodkropparnas yta

Claes Ohlsson, överläkare och professor  i hormonell reglering av benmetabolism och -tillväxt, Göteborgs universitet

Benpåverkande proteiner ett steg mot nya läkemedel

Per Svenningsson, överläkare och professor i neurologi, Karolinska Institutet

 

Vill bromsa Parkinsons sjukdom