75 miljoner till forskning inom sjukvården – fem nya Wallenberg Clinical Scholars

Pressmeddelande
2019-03-26

Varför blir vissa människor beroende av alkohol och hur kan vi göra det möjligt för extremt för tidigt födda barn att utvecklas på samma sätt som andra? Det är några av de frågeställningar som årets Wallenberg Clinical Scholars beviljats anslag för att undersöka.

– Den kliniska forskningen är en viktig länk mellan grundforskning och den patientnära, kliniska, verksamheten på våra sjukhus. Målet med programmet är att långsiktigt stärka den svenska kliniska forskningen som alltid hållit hög kvalitet men som åren innan programmet lanserades hade börjat tappa mark. Det är därför väldigt roligt att vi under de senaste åren kunnat bevilja anslag till 20 framstående forskande läkare, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

De fem Wallenberg Clinical Scholars får forskningsanslag på vardera 15 miljoner kronor under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Programmet drivs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

– Sverige har utomordentliga förutsättningar inom klinisk forskning och många viktiga insatser har gjorts av kliniska forskare i vårt land. Tyvärr har de senare årens organisationsförändringar inom sjukvården försämrat de kliniska forskarnas arbetssituation och därmed Sveriges position inom detta viktiga område. Wallenberg Clinical Scholars ger några av de allra främsta kliniska forskarna möjlighet att bedriva forskning i direkt anknytning till sjukvården. Det är av stor betydelse, inte bara för den medicinska forskningen utan också för sjukvården och folkhälsan, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Wallenberg Clinical Scholars 2019

Markus Heilig, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet, försöker komma fram till varför vissa människor, men inte andra, utvecklar ett beroende av alkohol. Han har bland annat visat att råttor som föredrog alkohol framför sockerlösning, hade svårt att reglera halten av en viss signalsubstans i hjärnan.

Ska utveckla läkemedel mot alkoholberoende

Ann Hellström, överläkare och professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, kartlägger vad som krävs för att organen ska växa normalt hos för tidigt födda barn. Hennes långsiktiga mål är att de barn som föds extremt tidigt ska utvecklas på samma vis som de som får ligga kvar i magen.

Vad behöver extremt prematura barn för att växa normalt?

Stefan James, överläkare och professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, arbetar med att utveckla ett system där data från undersökningar och behandlingar inom hjärt-kärlsjukvården tas om hand på ett mer strukturerat sätt. Tanken är att se hur vården kan förbättras genom att bland annat hjälpa läkare att skräddarsy behandlingen.

Ett lärande vårdsystem för evidensbaserad medicin

Kristian Riesbeck, överläkare och professor vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet, arbetar med att ta fram vacciner mot två bakterier som orsakar öroninflammationer. Behovet av att utveckla nya vaccin är stort för att minska användningen av antibiotika och därmed få stopp på ökningen av antibiotikaresistens.

Framställer säkra vacciner mot öroninflammationer

Olle Kämpe, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, studerar varför immunförsvaret attackerar olika vävnader i kroppen och bryter ner dem hos patienter med autoimmuna sjukdomar. Det handlar bland annat om att se varför immunförsvaret reagerar mot en viss vävnad men inte mot en annan.

Ska undersöka varför vi får autoimmuna sjukdomar

Fakta om programmet
Under programtiden kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera forskare till dessa anslag. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under en tioårsperiod.

Läs mer om Wallenberg Clinical Scholars

Här hittar du pressbilder att ladda ned

Kontakt:

Peter Wallenberg Jr, Ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: kaw@kaw.se

Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Tel: 08- 673 95 00
E-post: goran.hansson@kva.se

Göran Sandberg, Verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: kaw@kaw.se

Presskontakt
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
Tel: 070-878 67 63
E-post: eva.nevelius@kva.se