Matematikprogrammet 2015

Sverige ska bli bäst i matematik – satsning om totalt 160 miljoner kronor

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till sammanlagt 84 framstående matematikforskare under 2014–2022. Stödet uppgår till totalt 160 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Fem etablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes)

Professor Michael Jakobson 
University of Maryland (Uppsala universitet)

Att beräkna sannolikheten för kaos

Professor Mattias Jonsson 
University of Michigan (institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet)

Abstrakta metoder i matematisk fysik

Professor Michael Lacey
Georgia Institute of Technology (Lunds universitet)

Nya metoder löser gamla frågor

Professor Eero Saksman
Helsingfors universitet (Lunds universitet)

Ny matematik med gamla rötter

Professor Michael Siegel
New Jersey Institute of Technology (KTH, Stockholm)

Rörelser kring mikroskopiska vattendroppar i olja

Sex etablerade forskare får medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet:

Professor Bo Berndtsson
I
nstitutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Konvex på mer abstrakta sätt

Professor Mattias Dahl
KTH

I närkamp med relativitetsteorin

Dr Martin Herschend
Uppsala universitet 

Representationsteorin i högre dimensioner

Dr Klas Modin
Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Människans anatomi under lupp

Professor Hjalmar Rosengren
Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Ren matematik bakom de moderna fysikteorierna

Professor Henrik Shahgholian
KTH 

Makroperspektiv på detaljrikedom

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige

Dr Magnus Goffeng
Göteborgs universitet (Köpenhamns universitet)

Geometri för objekt med många hörn och kanter

Dr Lukáš Malý
Linköpings universitet (University of Cincinnati, Ohio, USA)

Differentialekvationer och olika derivatabegrepp

Dr Oscar Marmon
Chalmers tekniska högskola (Köpenhamns universitet)

Att beräkna lösningar till diofantiska ekvationer

Dr Anna Sakovich
KTH (Universität Wien, Österrike)

Matematik för den allmänna relativitetsteorin och svarta hål

Dr Martin Strömqvist
KTH (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, Norge)

Att få grepp om mikroskopiska variationer

Dr Björn Winckler
KTH (State University of New York, Stony Brook, USA)

Att studera kaosets hjärta