Matematikprogrammet 2020

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Fyra etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parantes)

Professor Eero Saksman
Helsingfors universitet, Finland
samt 
Professor Paul Wiegmann  
University of Chicago, USA (KTH, Stockholm)

Modern fysik i striktare dräkt

Professor Masatoshi Noumi
Kobe University, Japan (KTH, Stockholm)

Ny matematik för kvantmekaniska modeller

Dr Paolo Ghiggini
Université de Nantes, Frankrike (Uppsala universitet)

Uddadimensionella rum får en ny beskrivning

Dr Gerard Freixas  
Institut de Mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche, Frankrike (Chalmers tekniska högskola) 

I gränslandet mellan geometri och aritmetik 

Sex forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Professor Pär Kurlberg 
KTH

Spårar kaos i kvantvärlden

Docent Kevin Schnelli 
KTH

Finna regler där slumpen råder

Dr Anders Södergren 
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Primtalens mysterier leder till ny matematik

Dr Sofia Tirabassi 
Stockholms universitet

Okända egenskaper hos abstrakta geometriska objekt 

Docent Thomas Kragh 
Uppsala universitet

Ska utforska Weinstein-mångfalder

Docent Alexander Berglund 
Stockholms universitet

Nyckeln till att förena globala och lokala egenskaper

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige

Doktorand Tomas Berggren
KTH (Massachusetts Institute of Technology Boston, USA)

Sannolikheter i en platt värld

Dr Jacopo Emmenegger
Stockholms universitet (Università di Genova Genua, Italien)

På jakt efter buggar i datorprogram

Dr Stefano Marseglia 
Stockholms universitet (Massachusetts Institute of Technology Boston, USA)

Effektiva algoritmer för ny matematik

Doktorand Lisa Nicklasson
Stockholms universitet (Università di Genova Genua, Italien)

Att ordna och sortera algebraiska strukturer

Doktorand Bashar Saleh 
Stockholms universitet (Universitat de Barcelona Spanien)

Algebra bringar ordning bland de topologiska rummen

Dr Dag Nilsson 
Lunds universitet (Universität des Saarlandes Saarbrücken, Tyskland)

Bångstyriga vågor får sin lösning