Matematikprogrammet 2024

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2030. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

I och med årets anslag har totalt 117 forskare beviljats anslag sedan 2014.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare
     

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Dr Jiacheng Xia, Chalmers tekniska högskola
(University of Wisconsin, Madison, USA) 

Symmetri och stelhet förenar talteori med geometri

Doktorand Josefien Kuijper, Stockholms universitet
(University of Toronto, Kanada) 

Att utöka redan kända domäner 

Doktorand Stefan Reppen, Stockholms universitet
(University of California, Berkeley, USA) 

På väg mot matematikens teori om allting

Doktorand Linnéa Gyllingberg, Uppsala universitet
(University of California, Los Angeles, USA)

Modeller för minimal kognition

Doktorand Robin Stoll, Stockholms universitet
(University of Cambridge, Storbritannien) 

Grafkomplex – ett nytt verktyg inom den algebraiska topologin

Doktorand Louis Hainaut, Stockholms universitet
(University of Chicago, Illinois, USA) 

Att jämföra avbildningar av topologiska rum

Fem forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Dr Eusebio Gardella
Göteborgs universitet 

Att skilja mellan enkel och komplex dynamik

Dr Gustavo Jasso Ahuja
Lunds universitet 

Oväntade relationer avslöjas med abstrakt algebra

Dr Danijela Damjanovic
KTH 

Symmetrier för studier av kaos

Dr Christian Johansson
Göteborgs universitet 

Exotisk geometri ska belysa en 100 år gammal förmodan

Biträdande professor Klas Modin
Chalmers tekniska högskola 

Nya grepp för att lösa stormgåtan 

Sju etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Professor Christina Lienstromberg
University of Stuttgart, Tyskland (Lunds universitet)

Modell för att undvika olyckor

Professor Rita Pardini
Universitá di Pisa, Italien (Stockholms universitet)

Att känna igen rätt varietet

Professor Jonathan Breuer
Hebrew University of Jerusalem, Israel (KTH) 

Slumpmatriser avslöjar universella drag

Professor Mario Wüthrich
ETH Zürich, Schweiz (Stockholms universitet) 

Rättvisa och diskriminering i försäkringsprissättning

Professor Ezra Getzler
Northwestern University, Illinois, USA (Uppsala universitet) 

Algebraiska perspektiv på rum

Professor Marco Martens
Stony Brook University, New York, USA (Uppsala universitet) 

Att förstå förändring på djupet

Professor Steffen Rohde
University of Washington, USA (KTH)

Hitta vägar till slumpmässighet