Matematikprogrammet 2022

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

I och med årets anslag har totalt 117 forskare beviljats anslag sedan 2014.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktorand Eric Ahlqvist, KTH
(University of Edinburgh, Skottland, Storbritannien)

Nya beräkningar ska lösa gamla problem

Doktorand Isabel Haasler, KTH
(École polytechnique fédéralede Lausanne (EPFL), Schweiz)

Att uppskatta en graf 

Doktorand Adem Limani, Lunds universitet
(Universitat Autònoma de Barcelona, Spanien)

Speciella funktionsrum för speciella funktioner

Doktorand Jeroen Hekking, KTH
(University of Regensburg, Germany)

Att ta sig förbi ett stopp

Dr. Johan Wärnegård, KTH
(Columbia University, New York, USA)

Modeller för en sammankopplad värld

Doktorand Mingchen Xia, Chalmers tekniska högskola
(École Polytechnique, Palaiseau, Frankrike)

Universums form

Sex forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Biträdande professor Michael Björklund
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Slumpmässigheten hos bråk

Dr Josefin Ahlkrona
Stockholms universitet

Mer noggranna simuleringar av inlandsisar

Professor Sandra Di Rocco
KTH

Moln av punkter som modell för dataanalysen

Docent Lilian Matthiesen
KTH

Enkla frågor om primtal svårast att besvara

Docent Jian Qiu
Uppsala universitet

Knepiga knutar får sin upplösning

Professor David Rydh
KTH

Tämjer stackar med nya begrepp

Tre etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Docent Matthew Kennedy
University of Waterloo, Kanada (Stockholms universitet)

Två moderna teorier i fruktbar samverkan

Docent Antonio Lerario
International School for Advanced Studies, Trieste, Italien (KTH, Stockholm)

Geometri för dataanalys

Professor Ayman Kachmar
Lebanese University, Beirut, Libanon (Lunds universitet)

Supraledning i ny matematisk dräkt