Matematikprogrammet 2017

Sverige ska bli bäst i matematik – satsning om totalt 340 miljoner kronor

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2023. Stödet uppgår till totalt 340 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Tre etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes)

Professor Frank Ball
University of Nottingham (Stockholms universitet)

Om att utveckla bättre modeller för hur smittor sprids  

Professor Bassam Fayad
Université Paris Diderot (KTH)

Om att beskriva nästan stabila system bortom den gängse teorin

Professor Jonathan Partington
University of Leeds (Lunds universitet)

Om att utveckla mer robusta modeller inom kontrollteorin 

Fyra forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige

Doktor David Witt Nyström
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet   

Med nya verktyg sätts gamla resultat i nytt ljus 

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige

Doktor Dmitrii Zhelezov
Chalmers tekniska högskola (Alfréd Rényi Institute of Mathematics i Budapest, Ungern)

Från Goldbachs förmodan till modern aritmetisk kombinatorik

Doktor Erik Duse
KTH (Helsingfors universitet, Finland)

Kartläggning av slumpen i en platt värld 

Doktor Ludvig af Klinteberg
KTH (Simon Fraser University i British Columbia, Kanada)

Om att söka bättre numeriska lösningar till flödesekvationer

Doktorand Eskil Rydhe
Lunds universitet (University of Leeds, Storbritannien)

Om att urskilja delsystem som går att lösa  

Doktor Isac Hedén
Uppsala universitet (University of Warwick, Storbritannien)

Om att utforska den enklaste bland de svåraste  

Doktorand Kaj Börjeson
Stockholms universitet (Köpenhamns universitet, Danmark)

Öglerum – ett nytt sätt att lösa gamla problem