Matematikprogrammet 2021

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktorand Fredrik Fryklund
KTH (New York University, USA)

Att skapa morgondagens beräkningsmetoder

Dr Martina Favero
KTH (University of Warwick, Storbritannien)

Effektiva modeller för genetisk dataanalys

Dr Nasrin Altafi
KTH (Queens University, Kanada)

Att avslöja egenskaper hos geometriska familjer

Dr Antonio Trusiani
Chalmers tekniska högskola (Institut de Mathématiques de Toulouse, Frankrike)

Nya geometriska former fördjupar gammal teori

Doktorand Johan Asplund
Uppsala universitet (Colombia University, USA)

Modern fysik inspirerar ny geometri

Dr Milo Viviani
Chalmers tekniska högskola (Scuola Normale Superiore, Pisa, Italien)

Att förutse luftströmmarnas rörelser

Sex forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Docent Sven Raum
Stockholms universitet

Tar sig in i en förbjuden zon

Docent Martin Raum
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Ny teori när fysik möter matematik 

Professor Pavel Kurasov
Stockholms universitet

Kvasikristaller i fokus

Professor Andreas Rosén
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Degenererade elliptiska operatorer med breda tillämpningar

Dr Anders Mörtberg
Stockholms universitet

Nya verktyg för felsökare

Professor Genkai Zhang
Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet

På jakt efter brutna symmetrier

Tre etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Professor Petter N. Kolm
New York University, USA (Lunds universitet)

Artificiell intelligens fördelar tillgångar

Professor Dimitri Leemans
Université Libre de Bruxelles, Belgien (Umeå universitet) 

Okända länkar mellan geometriska objekt

Professor James Wright
University of Edinburgh, Storbritannien (Lunds universitet)

Nya insikter då perspektivet skiftar