Matematikprogrammet 2018

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2026. Stödet uppgår till totalt 500 miljoner kronor. 

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Tre etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parantes)

Professor Sergey N. Naboko
St Petersburg State University, Ryssland (Stockholms universitet)

Transporter i nanostrukturer

Professor Gregory G. Smith
Queen’s University, Kanada (KTH)

Matematikens skilda områden i samverkan

Professor Viviane Baladi
Institut de Mathématiques de Jussieu, CNRS, Frankrike (Lunds universitet)

Känsliga kaotiska system

Sex forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Professor Hans Ringström
KTH

Relativitetsteorins förborgade hemligheter

Professor Anna-Karin Tornberg
KTH

Modeller av småskaliga effekter

Docent Martin Raum
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Matematik bakom teorin för allting

Professor Sandra Pott
Lunds universitet

Nytt fokus på gamla problem

Docent Alexander Berglund
Stockholms universitet

Nytt sätt att jämföra geometriska objekt

Docent Jonas Bergström
Stockholms universitet

Att ordna kurvor

Fem forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktor Davit Karagulyan
KTH (University of Maryland, USA)

Slumpvandringar i slumpmässiga omgivningar

Doktorand Aron Wennman
KTH (Tel Aviv University, Israel)

Normalfördelningens gåta

Doktorand Gleb Nenashev
Stockholms universitet (Massachusetts Institute of Technology, USA)

Grafer åskådliggör abstrakta former

Doktorand Magnus Carlson
KTH (Hebrew University of Jerusalem, Israel)

Symmetriernas dolda matematik

Doktorand Samuel Edwards
Uppsala universitet (Yale University, USA)

Granskar likafördelning