Matematikprogrammet 2019

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Fyra etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parantes)

Professor Robert Bruner
Wayne State University, Detroit, USA (KTH, Stockholm)

Datorkoder löser abstrakta matematiska problem

Docent Stephen Pankavich
Colorado School of Mines, Golden, USA (Chalmers tekniska högskola, Göteborg)

Kosmiskt plasma i matematisk dräkt

Professor Gernot Akemann
Bielefeld University, Tyskland (KTH, Stockholm)

Ny matematik håller reda på slumpen

Docent Daniel Appelö
University of Colorado, Boulder, USA (Uppsala universitet)

Datormodeller för hur vågor sprids

Fem forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Professor Henrik Shahgholian
KTH

Sandhög som en modell för naturliga fenomen

Professor Håkan Hedenmalm
KTH

Fysik som källa till ny matematik

Docent Danijela Damjanovic
KTH

När kaos skapar stabilitet

Docent Wushi Goldring
Stockholms universitet

Om upphovet till geometriska objekt

Dr Julia Brandes
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Problem från antiken får nya lösningar

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige

Doktorand Simon Larson
KTH (Ludwig-Maximilians-Universität, München, Tyskland)

Att höra formen av en trumma

Doktor Axel Ringh
KTH (Hong Kong University of Science and Technology, Hongkong, Kina)

Om att fördela resurser korrekt och snabbt

Doktor Gabriele Baletti
Stockholms universitet (Freie Universität, Berlin, Tyskland)

Nya diskreta former för kontinuerliga objekt

Doktor Jakob Hultgren
Chalmers tekniska högskola (University of Maryland College Park, Maryland, USA)

Nya verktyg för att fånga de bångstyriga

 

Doktor Jakob Zimmermann
Uppsala universitet (University of East Anglia, Norwich, Storbritannien)

På jakt efter matematikens gemensamma grunder

Doktorand Susanna Figueiredo de Rezende
KTH (Czech Academy of Sciences, Prag, Tjeckien)

Om korta och långa matematiska bevis