Matematikprogrammet 2023

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2030. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

I och med årets anslag har totalt 117 forskare beviljats anslag sedan 2014.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktorand Robert Moscrop, Uppsala universitet
(Harvard University, Cambridge, USA)

Nya symmetrier för modern fysik

Doktorand Klara Courteaut, KTH, Stockholm
(New York University, USA)

Statistik för extrema händelser

Doktorand Erik Lindell, Stockholms universitet
(Københavns Universitet, Danmark)

Svårfångade symmetrier hos geometriska rum

Doktorand Thomas Blom, Stockholms universitet
(Københavns universitet, Danmark)

Bättre uppskattningar av abstrakta rum

Doktor Scott Mason, KTH, Stockholm
(University of Cambridge, Storbritannien)

Modell för slumpmässiga fasövergångar

Doktor Mats Bylund, Lunds universitet
(Université Paris-Saclay, Frankrike)

Modell för små störningar i kaos

Fem forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Docent Anna Sakovich
Uppsala universitet 

Massa i en krökt rumtid

Professor Kaj Nyström
Uppsala universitet

Nya perspektiv på evolutionära frirandsproblem

Docent Wushi Goldring
Stockholms universitet

Matematikens största brobygge

Docent Cecilia Holmgren
Uppsala universitet

Slumpen fångad i matematiska modeller

Professor Axel Målqvist
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Nya material kräver nya beräkningsmetoder

Sex etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Professor Gianpaolo Scalia Tomba
Università di Roma Tor Vergata, Italien (Stockholms universitet) 

Smittspridningens matematik

Professor Stefan Schwede
Universität Bonn, Tyskland (Stockholms universitet)

Globalt perspektiv på symmetrier

Professor Benjamin Klopsch
Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Tyskland (Lunds universitet) 

Oändliga rum med bråkdelsdimensioner 

Professor Igor Shparlinski
Department of Pure Mathematics, University of New South Wales, Australien (KTH, Stockholm)

En närmare inblick i heltalens sekelgamla gåtor

Professor Yingda Cheng
Michigan State University, USA (Uppsala universitet) 

Beräkningar av ovanliga vågfenomen

Professor Michael Stillman
Cornell University, USA (KTH, Stockholm)

Bättre algoritmer för algebraisk geometri