Matematikprogrammet 2014

Sverige ska bli bäst i matematik – satsning om totalt 160 miljoner kronor

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till sammanlagt 84 framstående matematikforskare under 2014–2022. Stödet uppgår till totalt 160 miljoner kronor. De 15 första tjänsterna är nu beslutade.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Totalt omfattar programmet 160 miljoner kronor för 24 utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer samt 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 40 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens 10 främsta matematiska institut.

I mars 2014 fattades beslut om det första tjänsterna inom programmet. 

Fyra forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige

Dr Per Alexandersson
Stockholms universitet (University of Pennsylvania, USA)

Fokuserar på speciella egenskaper hos matematiska objekt

Dr Gabriel Bartolini
Linköpings universitet (National Distance Education University, Spanien)

Studerar egenskaper hos komplexa former

Dr Georgios Dimitroglou Rizell
Paris-Sud University, Frankrike (University of Cambridge, Storbritannien)

Om att kunna skilja mellan knut och knut

Dr Jens Wittsten
Kyoto University, Japan (Ritsumeikan University, Japan)

Matematik för jordens inre och kaos

Sex etablerade forskare får medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet

Professor Volodymyr Mazorchuk
Uppsala universitet

På jakt efter teoriernas teori

Dr Andreas Rosén
Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet

Nya sätt att ta sig an Diracekvationer

Professor Anna-Karin Tornberg
KTH

Matematik som simulerar mikroflöden

Professor Warwick Tucker
Uppsala universitet

Ett steg närmare lösningen på en gammal gåta

Fem etablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes)

Professor Lars Andersson
Max Planck Institute for Gravitational Physics, Tyskland (KTH)

Universums hemligheter avslöjas med Einsteins ekvationer

Professor Stefano Serra Capizzano
University of Insubria, Italien (Uppsala universitet)

Bättre verktyg för datorsimuleringar

Professor Ai-Hua Fan
University of Picardie Jules Verne, Frankrike (Lunds universitet)

Att hitta mönster i kaos

Professor Mark David Groves
Saarland University, Tyskland (Lunds universitet)

Ensamvågens matematik

Professor Christiane Tretter
University of Bern, Schweiz (Stockholms universitet)

Att söka ordning bortom symmetri