Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2022

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Dr Laura Baranello
Karolinska Institutet

Hon vill utveckla skonsammare cancerbehandlingar

Professor Karl Börjesson
Göteborgs universitet

Ombyggda färgmolekyler och kvantmekanik ska ge mer ljus

Dr Katarzyna Koltowska
Uppsala universitet

Hon utforskar lymfkärlens okända roll i sjukdomar

Dr Charles Melnyk
Sveriges lantbruksuniversitet

Söker ympningens mekanismer för bättre vinskördar och skogsbruk

Docent Claudia Mohr
Stockholms universitet

Aerosolpartiklars påverkan på moln

Professor Elin Naurin
Göteborgs universitet

Hon studerar vad graviditet gör med vår syn på politik

Dr Dan Petersen
Stockholms universitet

Studerar abstrakta rum med algebraisk geometri

Docent Joanna Rorbach
Karolinska Institutet

Hon studerar proteintillverkning i cellens kraftverk

Professor Johannes Rousk
Lunds universitet

Bakterier och svampar viktiga spelare när klimatet ändras

Docent Pontus Strimling
Linköpings universitet

Modeller för att förutsäga nya värderingar

Bitr. professor Ergang Wang
Chalmers tekniska högskola

Framtidens solceller blir mer miljövänliga och lättanvända

Professor Yaowen Wu
Umeå universitet

Kunskap om cellens återvinning kan skapa nya läkemedel

Professor Jiayin Yuan
Stockholms universitet

Porösa kolelektroder lovar gott för miljön

Docent Johan Östling
Lunds universitet

Humanistisk kunskapsspridning före nätets tid