Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2021

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Dr Georgios Dimitroglou Rizell
Uppsala universitet

 

Han studerar rummen där Hamiltons ekvationer lever

Dr Fredrik Lanner
Karolinska Institutet

 

Utvecklar stamcellsterapi för gula fläcken

Docent Ana María Mora-Márquez
Göteborgs universitet

 

Hon vill förstå Aristoteles syn på språk och vetenskap

Dr Abraham Mendoza
Stockholms universitet

 

Effektivare och miljövänligare molekyldesign

Professor Ilona Riipinen
Stockholms universitet

 

Kunskap om aerosolpartiklar förbättrar klimatmodeller

Dr Nasim Sabouri
Umeå universitet

 

Fyrsträngat DNA i ny typ av cancerbehandling

Professor Karin Schönning
Uppsala universitet 

 

Hyperoner kan ge nya svar på universums stora mysterier

Professor Maria Tenje
Uppsala universitet

 

Hon bygger en plattform för att skapa minihjärnor i labbet