Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2021

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Professor Daniel Aili
Linköpings universitet

 

Material för dagens cellodling och framtidens 3D-printade organ

Dr Agnese Bissi
Uppsala universitet

 

På jakt efter symmetrier som beskriver verkligheten

Dr Georgios Dimitroglou Rizell
Uppsala universitet

 

Intuition leder fram till matematisk precision

Docent Ana María Mora-Márquez
Göteborgs universitet

 

Handskrifter från 1300-talet ska öka vår kunskap om Aristoteles

Dr Abraham Mendoza
Stockholms universitet

 

Effektivare och miljövänligare molekyldesign

Dr Vicente Pelechano García
Karolinska Institutet

 

Letar skillnader mellan likadana celler

Professor Ilona Riipinen
Stockholms universitet

 

Hur moln renar luften från partiklar

Dr Nasim Sabouri
Umeå universitet

 

DNA med fyra strängar ett nytt forskningsfält

Professor Karin Schönning
Uppsala universitet 

 

Tålmodigt fysikpussel ska ge klarare bild av universums uppkom

Professor Maria Tenje
Uppsala universitet

 

Mänskliga organ på mikrochip revolutionerar medicinen