Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2020

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2020

Professor David Black-Schaffer
Uppsala universitet

Smartare datahantering kan göra framtidens datorer mångdubbelt snabbare

Dr Björn Burmann
Göteborgs universitet

Kartlägger hur cellernas städpatrull arbetar

Dr Qiaolin Deng
Karolinska Institutet

Hon följer könscellerna på deras tidigaste resa

Professor Dimos Dimarogonas
KTH

Multirobotsystem samarbetar med människor

 

Docent Erik Domellöf
Umeå universitet

Vill veta vad som händer i hjärnan när rörelser planeras

 

Docent Per Eklund
Linköpings universitet

Nya sätt att bygga material som förvandlar värme till el

 

Dr Pontus Gourdon
Lunds universitet

Närbilder på proteiner ska ge bättre läkemedel

 

Docent Aleksandra Foltynowicz-Matyba
Umeå universitet

Bidrar till bättre förståelse av exoplanetära spektra

Docent Anna Herland
KTH

Återskapar medfödda sjukdomar på chip 

 

Docent Magnus Jonsson
Linköpings universitet

Hans nanoantenner kan ge smarta fönster

Dr Göran Karlsson
Lunds universitet

Han vill hitta sätt att bekämpa cancerns stamceller

 

Dr Peter Kasson
Uppsala universitet

Simulerar hur influensavirus infekterar celler

 

Docent Josefin Larsson
KTH

Studerar våldsamma stjärnexplosioner

 

Professor Erik Larsson Lekholm
Göteborgs universitet

Ultraviolett ljus i labbet ger nya rön om hudcancer

 

Docent Graham E. Leigh
Göteborgs universitet

Reflekterar över sanning med hjälp av logik

 

Professor Christian Müller
Chalmers tekniska högskola

Förvandlar textilier till elektriska generatorer

 

Professor Jonas Olofsson
Stockholms universitet

Vårt känsliga doftsinne kopplas till minnesprocesser i hjärnan

Docent Sebastiaan Swart
Göteborgs universitet

Dykning i Södra ishavet hjälper forskare att belysa klimatet

 

Professor Ann Towns
Göteborgs universitet

Forskning om kvinnor i diplomatin bryter ny mark 

 

Professor Fredrik Viklund
KTH

Ny matematik för naturens slumpmässiga detaljer

 

Professor Zhen Zhang
Uppsala universitet

Framtidens labb på ett biochip